1. بررسی شمول سیاستگذاری پولی با مقوله ثبات مالی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی DSGE

پدرام داودی؛ حسین باستان‌زاد

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 43-87

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28357.2025

چکیده
  ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد می‌شود. اما بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۷، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست‌گذاری پولی پذیرفته شد. اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده، اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل پیامدهای اختلالات ...  بیشتر

2. دگردیسی انتقال پولی طی زمان: رویکرد الگوهای DSGE و FAVAR

جلیل خداپرست شیرازی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 143-172

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.20579.1546

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران و تعیین مهمترین مکانیزم‌های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است. در این راستا با استفاده از الگوهای VAR و DSGE و بهره‌گیری از داده‌های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 93:4-1369:1، سیاست‌های پولی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. ابتدا سعی شد تا ...  بیشتر