1. اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

حسن فرازمند؛ سید عزیز آرمن؛ سید مرتضی افقه؛ مجتبی قربان نژاد

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 41-69

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2016.12369

چکیده
  در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در ...  بیشتر