1. انتخاب سناریوی مناسب برای پیش بینی تقاضای انرژی بخش خانگی-تجاری با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات

حسام نظری؛ عالیه کاظمی؛ منصور مومنی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2013.11404

چکیده
  در دهه‌های اخیر، انرژی در کنار سایر عوامل تولید نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی کشور‌ها داشته و اهمیت آن همچنان رو به افزایش است. رشد اقتصاد جهان و روند صنعتی شدن موجب افزایش تقاضا و مصرف انرژی شده است. از سوی دیگر از میان بخش‌های مصرف‌کننده‌ی انرژی، بخش خانگی– تجاری یکی از پرمصرف‌کننده‌ترین بخش‌های تقاضای انرژی است. بطوری‌که ...  بیشتر