اقتصاد پولی
1. سیاست پولی و شوک رابطه مبادله در یک اقتصاد صادرکننده نفت

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ هاشم زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28034.2003

چکیده
  شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک ...  بیشتر

2. نقش تغییرات رشد بهره‌وری در تعیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه حاصل از مسأله رمزی

حمید رضا ایزدی؛ حسین مرزبان

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 37-71

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26016.1885

چکیده
  این مقاله با تغیر رشد بهره‌وری سالانه به تبیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مسأله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می‌پردازد. خروجی‌های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می‌شود. وضع مالیات ...  بیشتر

3. شبیه‌سازی اثر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر مصرف مواد غذایی و غیر غذایی: رویکرد DSGE

امین پورمقدم؛ حسین مهرابی بشر آبادی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حمیدرضا میرزایی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 87-108

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.21372.1594

چکیده
  کشورهای در حال توسعه به واسطه سهم بزرگ بخش کشاورزی مشخص می‌شوند و قیمت و مصرف مواد غذایی از حساسیت بیشتری در این کشورها برخوردار است. با توجه به نیازهای معیشتی مردم شوک‌ها در این کشورها بسیار پرهزینه هستند. اعمال سیاست‌های مختلف میتواند باعث تغییرات اساسی در قیمت مواد غذایی و به تبع آن مصرف مواد غذایی شود. مطالعه حاضر تلاش دارد که ...  بیشتر

4. بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی

هادی غفاری؛ مسعود سعادت مهر؛ محمد رضا رنجبر فلاح؛ علی سوری

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2013.12295

چکیده
  چکیده: در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی ...  بیشتر