1. بررسی تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات و مقایسه‏ ی تأثیر آن با مالیات بر شرکت‏ ها در ایران و دیگر کشورهای آسیایی

مجید صامتی؛ سید کمیل طیبی؛ مرضیه حاجی کرمی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 135-157

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10661

چکیده
        قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است.  به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می‏ شود.  به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ­ی صادرات را افزایش می‏ دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می‏ کند که افزایش ...  بیشتر