1. تعیین حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه با استفاده از سیستم مخارج خطی

علی ارشدی؛ علی حسن زاده؛ فرهنگ مستشاری

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10634

چکیده
  در این پژوهش حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه را به عنوان سنجه‌ای ذهنی و نسبی از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طی دوره ­ی 86- 1376 با بهره گیری از سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات (HLES) و روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد نمودیم.  داده‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده‌های بودجه (درآمد- هزینه) ...  بیشتر