اقتصاد بخش عمومی
1. برآورد نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد منحنی لافر

مسعود سعادت مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32452.2211

چکیده
  در اغلب کشورها، مالیات مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم‌ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می‌باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی ...  بیشتر

2. تعیین مسیر بهینه ی مالیات ها در جهت کاهش وابستگی بودجه ی دولت به درآمدهای نفتی

عزت اله عباسیان؛ طیبه خاتمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 87-111

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10589

چکیده
  کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم ­انداز و برنامه­ های توسعه­ی چهارم و پنجم است. برای کاهش این وابستگی باید جایگزین مناسبی برای این منبع درآمدی یافت.  در این رابطه درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. در این مطالعه با استفاده از معادلات بلمن، مسیر بهینه­ ای برای کاهش وابستگی بودجه ­ی دولت ...  بیشتر