26. اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران

محمدعلی ابوترابی؛ محمدعلی فلاحی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید محمد حسینی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 71-98

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2013.11399

چکیده
  ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. با این وجود، در حالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد، رابطه علّی بین این دو هنوز محل مجادلات بسیاری است. به علاوه در غالب مطالعات رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی بدون توجه به عوامل پیرامونی مؤثر بر ...  بیشتر

27. ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران ؛ رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو

حسن فرازمند؛ سعیده کامران پور؛ مجتبی قربان نژاد

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 33-58

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2013.12284

چکیده
  در این مقاله به بررسی دو عامل تأثیر گذار بر مصرف انرژی یعنی رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران می پردازیم. در مطالعات مختلف برای بررسی این موضوع از شاخص های توسعه مالی متفاوتی استفاده شده است. در این مطالعه تلاش کرده ایم به طور جامع وکاملی شاخص های متفاوت توسعه مالی و اثر آن ها بر مصرف انرژی را در قالب دو روش علیتی آزمون همگرایی باند ...  بیشتر

28. بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی

هادی غفاری؛ مسعود سعادت مهر؛ محمد رضا رنجبر فلاح؛ علی سوری

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2013.12295

چکیده
  چکیده: در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی ...  بیشتر

29. تحلیل علّیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی با تاکید بر ناهمسانی رفتار در داده‌های تابلویی

مانی موتمنی؛ شهریار زروکی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 45-65

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.12299

چکیده
  ااین مطالعه می‌کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده‌های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال‌های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه‌ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد ...  بیشتر

30. بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران: با تأکید بر تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار

عبدالمجید آهنگری؛ آذین خرم زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10588

چکیده
  بر اساس تجربه­ ی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه­ ی اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد، یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه رشد اقتصادی محسوب می ­شوند.بر این اساس، در پژوهش حاضر اثرات تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینه ...  بیشتر

31. بررسی ارتباط میان بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران

محمد نادعلی؛ جواد رضایی؛ احمد صلاح منش

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 113-131

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10590

چکیده
  هدف از این مقاله محاسبه ­ی رشد بهره­ وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره‌ وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ­ی رشد بهره ‌وری بخش نفت طی دوره ­ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ­ی ارتباط میان بهره ­وری و رشد، به بررسی رابطه ­ی علّی میان رشد بهره‌ وری ...  بیشتر

32. بررسی تأثیر بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر: مورد ایران

رضا اکبریان؛ نغمه زارع حقیقی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10599

چکیده
  در این مقاله تأثیر بازبودن اقتصاد (به عنوان مهم­ترین شاخص جهانی شدن اقتصاد)، رشد اقتصادی و مخارج دولتی، بر فقر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.  برای برآورد الگوی کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی خود بازگشت با وقفه­ های توزیعی استفاده شده است و آمارها دوره ­ی زمانی 1350 تا 1385 را پوشش می­ دهد.  نتایج الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت ...  بیشتر

33. ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک: یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک های پانل دیتا

محمدعلی فلاحی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ امین حق نژاد

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10601

چکیده
  در این مقاله آثار متقابل و ارتباط علّی میان مخارج مصرفی دولت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی را برای 9 کشور منتخب عضو اوپک طی دوره ­ی 2006-1970 بررسی شده است.  برای اجتناب از مسأله­ ی تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ تورم، درجه ­ی باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده­ اند.  با استفاده از روش ...  بیشتر

34. رابطه ی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی: مطالعه‌ی موردی کشورهای عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس

حسن حیدری؛ سهیلا پروین؛ محمد فاضلی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 43-66

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10644

چکیده
  دولت ­ها علاوه بر فراهم کردن امنیت و پرداخت­ های انتقالی برای ارتقای هماهنگی اجتماعی، می­ توانند در ایجاد زیرساخت ­های اقتصادی برای تسهیل رشد اقتصادی، تخصیص بهینه ­ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.  فعالیت­ های اخیر دولت­ ها بحث­ های مهمی را در بین اقتصاددانان در زمینه ­ی نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی ...  بیشتر

35. بررسی تأثیر بلندمدت تکانه های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران

حسن فرازمند؛ سید مرتضی افقه؛ سید جواد آقاجری

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 95-114

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10646

چکیده
     در چارچوب اقتصاد کلان، یکی از اهداف مهم سیاست مدیریت تقاضا، دست­یابی به ثبات توام با رشد اقتصادی است. بدین منظور، مقاله­ ی حاضر تاثیر بلند مدت و کوتاه ­مدت تکانه ­های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران را طی دوره ­ی 86-1342، بررسی کرده است. نتایج برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...  بیشتر

36. تعمیم مدل رشد نئوکلاسیک به منظور بررسی اثر حقوق مالکیت بر روی عملکرد اقتصادی و آزمون آن با استفاده از رهیافت داده های تابلویی

محمد حسین مهدوی عادلی؛ سارا شهرکی؛ محمدرضا کلایی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10649

چکیده
     این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم ­های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می­ کند.  مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ­ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد.  ...  بیشتر

37. بررسی رابطه‏ ی علّی شاخص‏های توسعه‏ ی مالی و رشد اقتصادی در ایران

مصطفی سلیمی‏ فر؛ محمدجواد رزمی؛ محمدعلی ابوترابی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 75-103

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10659

چکیده
  از نظر اقتصاد دانان، توسعه ­ی مالی یکی از موضوعات اساسی در تبیین علل رشد اقتصادی است.  سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه‏ ی مالی علت رشد اقتصادی می ‏باشد یا آن که توسعه ‏ی مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است.  برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ ‏گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب، گویای یک ...  بیشتر

38. عوامل تعیین‌کننده‏ی رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف (رویکردی نو به عوامل تعیین‌کننده‏ی رشد اقتصادی)

اسدالله جلال‏ آبادی؛ جاوید بهرامی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 23-51

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10657

چکیده
  به دلیل وجود نااطمینانی در نظریه‏ های رشد اقتصادی، وجود معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه‏ های مؤثر بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسب‏ترین مدل اقتصادسنجی برای بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، رگرسیون ‏های تجربی رشد، همواره با عدم حتمیت مواجه است.  استفاده از روش ­های مناسب برای در نظر گرفتن مسأله ­ی نااطمینانی جدای ...  بیشتر

39. سرمایه گذاری مسکن و رشد اقتصادی در ایران

علی‏ اکبر قلی‏ زاده؛ حجت اکبریان

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 105-133

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10660

چکیده
    اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه­ های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ‏ها و فعالیت‏ های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه‏ ی سرمایه‏ گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه‏ ای برخوردار ساخته است.  در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه­ ...  بیشتر

40. اثر برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه (06-2000) مدل سیستم همزمان

محمد واعظ برزانی؛ راضیه حاتمی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 53-73

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10658

چکیده
  در چندین دهه ‏ی اخیر، سرمایه ‏گذاری در آموزش زنان و برابری جنسیتی به عنوان مقوله‏ ای مهم مدنظر اقتصاددانان و سیاست‏گذاران قرار گرفته است.  نابرابری جنسیتی آموزشی دارای اثر منفی بر سرمایه ‏ی انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی است.  در مقاله ‏ی حاضر با استفاده از الگوی سیستم همزمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر مستقیم ...  بیشتر

41. توسعه ی مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه

بهزاد سلمانی؛ بهزاد امیری

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 125-145

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10689

چکیده
     در این مقاله به بررسی تأثیر توسعه ­ی مالی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره ­ی 2004-1960 با استفاده از روش داده ­های تابلویی نامتوازن پرداخته شده است.  نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره ­ی مورد بررسی توسعه ­ی مالی تأثیر مثبت و معنی ­دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است.  همچنین، نتایج تحقیق نشان ...  بیشتر

42. تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی

مهدی خداپرست مشهدی؛ سارا صمدی؛ محمود هوشمند؛ مصطفی سلیمی‌فر

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 101-123

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10688

چکیده
     در سال‌های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است.  حقوق مالکیت فکری را می‌توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت‌های فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست.  امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند.  این تحقیق به بررسی ابعاد ...  بیشتر

43. اثرات آزاد سازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی کشور

سید کمیل طیبی؛ مرتصی سامتی؛ یاسر عباسلو؛ فرشته اشراقی سامانی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 55-78

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10699

چکیده
  امروزه اهمیت آزاد سازی ­های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست.  در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه­ ی مالی تاکید می ­شود.  با این حال، توسعه ­ی مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزاد سازی مالی امکان پذیر ...  بیشتر

44. بررسی اثرات بی ثباتی صادرات بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران

شهزاد برومند؛ محمدتقی ضیایی بیگدلی؛ ابراهیم رضایی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10705

چکیده
     در این مطالعه، ما رابطه­ ی بین بی­ ثباتی صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده­ ایم اندک مطالعات قبلی در مورد این موضوع چندان توجهی به روش­ های بررسی پویا با استفاده از تکنیک ­های سری زمانی نداشته ­اند.  در این مطالعه روشن شد که متغیرها در سطح، ناپایا می ­باشند.  بنابراین، کمی تردید ...  بیشتر