اقتصاد توسعه
1. ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

ندا لیلیان؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32814.2225

چکیده
  یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن می‌توان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم ...  بیشتر

اقتصاد کلان
2. بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران

محدثه حسینی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد جواد گرجی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.29003.2058

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. این مدل، برای توضیح ...  بیشتر

اقتصاد کلان
3. تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهاره کرمی؛ هانیه ارغند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32056.2197

چکیده
  نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه‌های اصلی سیاست‌مداران و اقتصاددانان به شمار می‌رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می‌کند می‌تواند ...  بیشتر

اقتصاد خرد
4. ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی(شواهدی از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر ایران)

فرزام سجادیه؛ صادق بختیاری؛ سارا قبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32698.2219

چکیده
  چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکل‌گیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته ...  بیشتر

اقتصاد کلان
5. جهانی شدن، انباشت سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

سیده صفیه حسینی یزدی؛ مصطفی عمادزاده؛ سعید دائی کریم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32690.2222

چکیده
  اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره‌وری یکی از مهمترین موضوعاتی‌است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می‌توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می‌باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ...  بیشتر

6. تحلیل نامتقارنی اثر مصرف انرژی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش ARDL غیرخطی

ادیبه سواری؛ محمد حسن فطرس؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی زاده

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 69-90

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28107.2012

چکیده
  رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست­گذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطه­ی میان توسعه­ی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان  اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی ...  بیشتر

اقتصاد کاربردی
7. برآورد شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی

سید مرتضی افقه؛ عبد المجید آهنگری؛ حسین عسکری پور

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 89-121

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.29152.2064

چکیده
  ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه‌ی انسانی توسط نهاد مذکور به‌عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی‌شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می‌گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه‌ی ...  بیشتر

اقتصاد توسعه
8. بررسی رابطه علّی بین سلامت زنان و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8: رهیافت علیت پانلی کونیا

آیلار جلیلی؛ حسین پناهی؛ سکینه سجودی

دوره 16، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 129-162

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.27386.1955

چکیده
  سلامت مردمان، یکی از نگرانی­های مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار می­رود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهم­ترین سرمایه­گذاری­هادر زمینه نیروی انسانی نگریسته می­شود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاه­هایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با ...  بیشتر

9. بررسی تاثیر سطوح مختلف نهادی بر رشد اقتصادی و تحلیل روابط علی بین آنها درکشورهای منطقه جنوب غرب آسیا وOECD

سیاوش جانی

دوره 17، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-33

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.25189.1835

چکیده
  با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران ...  بیشتر

10. کاربرد آزمون علیت گرنجری پانلی بوت استرپ در تعیین رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا

سیاوش محمدپور؛ علی رضازاده؛ علی رئوفی

دوره 16، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 101-128

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26967.1930

چکیده
  رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می‌شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم‌بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که ...  بیشتر

11. معمای امنیت، هزینه‌های دفاعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهی خارجی در کشورهای منا: رویکرد پانل دیتای همزمان

حجت ایزدخواستی؛ حبیب الله تیموری

دوره 16، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 99-126

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.25203.1839

چکیده
  شکل‌گیری رقابت تسلیحاتی در بین کشورها ممکن است منجر به بروز معمای امنیت و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی ‌شود. بر این اساس، اگرچه دولت در هر کشوری موظف به تأمین سطحی از امنیت برای شهروندان خود است، اما هزینه‌های دفاعی در هر کشور برای سایر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق در قالب الگوی رشد سولوی تعمیم یافته، به تحلیل ...  بیشتر

12. تأثیر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و ‏درحال توسعه: رویکرد مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ‏‏(‏PSTR‏)‏

محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ سیاوش جانی؛ علی خلیلی

دوره 16، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 49-77

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.23065.1732

چکیده
  دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می‌باشد. از طرف ‏دیگر تورم و اثرات زیان‌بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به ‏حساب می‌آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه‌های مختلفی در ادبیات اقتصادی ‏مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه‌ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، ...  بیشتر

13. تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رشد درون‌زا

حجت ایزدخواستی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 135-165

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.24258.1787

چکیده
  نهادهای دموکراتیک قوی و بهبود کیفیت حکمرانی دولت، از طریق تغییر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی می‌تواند باعث تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد -شود. بنابراین، در بررسی رابطه بین سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی در الگوهای رشد درون‌زا توجه به اندازه، نقش و کیفیت حکمرانی دولت از اهمیت ...  بیشتر

14. اثر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی PSTR

حسن دلیری؛ عظیم نظری

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.23066.1706

چکیده
  رابطه بین تورم و رشد اقتصادی موضوعی بحث انگیز در اقتصاد است. مبانی تئوری تاکید می‌کند که که رابطه بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است. در این مطالعه فرضیه حاضر را در بین کشورهای عضو دی‌هشت در دوره 1994-2015 با بهره برداری از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که بین تورم و رشد نرخ رشد اقتصادی ...  بیشتر

15. تاثیر رشد اقتصادی و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی؛ آزمون نظریه درآمد- هزینه واگنر

حمید سپهردوست؛ مرتضی قربان سرشت

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 79-103

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.22687.1675

چکیده
  واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه‏های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش ‏می‏یابد. هدف از این پژوهش، ‌برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت رشد اقتصادی و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از داده‏های سالانه‌ی سری زمانی در ایران طی دوره‌ ...  بیشتر

16. بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی (به روش الگوی گشتاور تعمیم یافته)

ناصر سیف اللهی

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.21549.1650

چکیده
  در این تحقیق به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی،با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 2015-1961 در گروه کشورهای صادرکننده نفت و گروه کشورهای واردکننده نفت پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته ...  بیشتر

17. اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران: الگوهای چرخشی مارکوف

نجمه ساجدیان فرد؛ رضا اکبریان

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 109-145

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.21673.1612

چکیده
  اثر تغییرات رابطه مبادله به‌عنوان یک متغیر در تعدیلات توازن پرداخت‌ها و رشد بلندمدت، از دیرباز تاکنون موردتوجه قرارگرفته شده است. ازاین‌رو، هدف اصلی این مقاله، بررسی رفتار رشد اقتصادی و اثر رابطه مبادله بر آن در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی در دوره 1393:2-1369:1 است. بدین منظور، یک الگوی رگرسیونی طراحی و یک‌بار با روش الگوی ...  بیشتر

18. A Study on the Effect of Fluctuations in Tax Revenues on Economic Growth in Iran

عبداله شایان زینیوند؛ ابوطالب کاظمی؛ داود فرهادی سرتنگی؛ مهسا کلانتر زاده

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 59-84

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.17719.1377

چکیده
  یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی برای کشورها تقویت رشد اقتصادی است؛ بنابراین شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیتی زیادی برخوردار است. به دلیل وجود بی‌ثباتی شدید در درآمدهای نفت در ایران، استفاده از سایر درآمدها مانند مالیات در تحقق هدف فوق مهم است. با توجه به وجود نوسان در سیاست‌های مالی ازجمله مالیات‌ها، شناخت اثر این نوسانات بر رشد می‌تواند ...  بیشتر

19. بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد

حمید سپهردوست؛ عادل برجیسیان

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2016.12324

چکیده
  ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به‏ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده‏اند درحالی‌که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با ...  بیشتر

20. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش پانل ور ؛ مطالعه موردی کشورهای گروه D8

ویدا ورهرامی؛ سمانه جواهردهی؛ سحر دشتبان فاروجی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 39-65

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.12103

چکیده
  رشد اقتصادی اصلی ترین نماد عملکرد دولت ها به شمار می رود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش می کنند با شناخت بهتر و دقیق تر پویایی ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش Panel-Varپرداخته شده ...  بیشتر

21. تاثیر درآمدهای نفت بر نهادها: رویکرد PVAR

جلیل خداپرست شیرازی

دوره 11، شماره 3 ، زمستان 1393، ، صفحه 113-135

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر عملکرد نهادها در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. در این راستا از داده‌های 18 کشور نفتی طی دوره زمانی 2012-1996 و الگوی خودتوضیح برداری پانل (PVAR) استفاده شده است. سپس الگوی مورد مطالعه شامل چهار متغیر رشد اقتصادی، تورم، آزادی اقتصادی و درآمدهای نفت و گاز، با استفاده از روش-شناسی PVAR مورد برآورد ...  بیشتر

22. رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست: بررسی مدل E3 در ایران

روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 19-40

چکیده
  در دهه‌‌های اخیر از یک‌سو بحران‌های مالی و از سوی دیگر تغییرات زیست‌محیطی به‌ویژه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی جوامع بین‌المللی را با مشکلات عمده‌ای مواجه ساخته است. از این رو مدل‌های مختلفی جهت تجزیه و تحلیل و ارائه راه‌حل‌های جامع به‌منظور مرتفع نمودن مشکلات مربوط به رابطه بین اقتصاد، محیط‌زیست و انرژی ظهور پیدا کنند که ...  بیشتر

23. بررسی رابطه علیت تحریم های اقتصادی، متغیرهای کلان اقتصادی و آلاینده های زیست محیطی در ایران (کاربرد رهیافت علیت سیائو)

سید مهدی مصطفوی؛ مهدی قائمی اصل؛ سید علی حسینی ابراهیم آباد

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 103-128

چکیده
  رشد اقتصادی، هدف بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست. با این حال، رشد اقتصادی سریع، معمولا باعث ایجاد زیان های جدی بر محیط زیست می شود. از این رو، یک تضاد بالقوه بین سیاست های اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد. هم چنین تحریم‌ها به دلایل متعدد نهادی و فنی بر محیط زیست فشار می‌آورند. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه ...  بیشتر

24. بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا

محمدرضا کهنسال؛ امیرحسین توحیدی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2014.11623

چکیده
  بازار گردشگری از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال برخوردار است و توجه به این صنعت می تواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی ایران و سایر کشورهای عضو منطقه منا داشته باشد. لذا، این سؤال مطرح می گردد که چه رابطه ای میان گردشگری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ با توجه به شرایط بسیار ویژه و منحصر به فرد ایران و کشورهای ...  بیشتر

25. نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران :کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها

حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 25-53

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2014.11622

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران با بکارگیری الگوی خود‌رگرسیون با وقفه‌های توزیعی و استفاده از آزمون کرانه‌ها طی دوره (1392 -1346) پرداخته است. برخلاف سایر مطالعات انجام شده در ایران، که بر وجود یا عدم وجود منحنی آرمی (تابع درجه دوم تبیین کننده رابطه مخارج دولت ورشد اقتصادی) در اقتصاد ایران پرداخته‌اند، نتایج ...  بیشتر