1. انتخاب سناریوی مناسب برای پیش بینی تقاضای انرژی بخش خانگی-تجاری با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات

حسام نظری؛ عالیه کاظمی؛ منصور مومنی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2013.11404

چکیده
  در دهه‌های اخیر، انرژی در کنار سایر عوامل تولید نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی کشور‌ها داشته و اهمیت آن همچنان رو به افزایش است. رشد اقتصاد جهان و روند صنعتی شدن موجب افزایش تقاضا و مصرف انرژی شده است. از سوی دیگر از میان بخش‌های مصرف‌کننده‌ی انرژی، بخش خانگی– تجاری یکی از پرمصرف‌کننده‌ترین بخش‌های تقاضای انرژی است. بطوری‌که ...  بیشتر

2. ارائه ی یک مدل ترکیبی برای پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری

عبدالرحمن آرام؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10571

چکیده
  آب به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر، در زندگی روزمره دارای نقش حیاتی است. آگاهی از میزان تقاضای مورد نیاز آب برای سیاست­گذاری مدیریت تقاضا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه مدلی ترکیبی (تلفیقی از مدل­های خطی و غیر­خطی) منطبق با شرایط و ساختار اقلیمی شهر تهران و متغیرهای موثر بر مصرف آب برای پیش بینی تقاضای کوتاه­مدت ...  بیشتر