1. A Study on the Effect of Fluctuations in Tax Revenues on Economic Growth in Iran

عبداله شایان زینیوند؛ ابوطالب کاظمی؛ داود فرهادی سرتنگی؛ مهسا کلانتر زاده

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 59-84

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.17719.1377

چکیده
  یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی برای کشورها تقویت رشد اقتصادی است؛ بنابراین شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیتی زیادی برخوردار است. به دلیل وجود بی‌ثباتی شدید در درآمدهای نفت در ایران، استفاده از سایر درآمدها مانند مالیات در تحقق هدف فوق مهم است. با توجه به وجود نوسان در سیاست‌های مالی ازجمله مالیات‌ها، شناخت اثر این نوسانات بر رشد می‌تواند ...  بیشتر