1. تعیین کننده‌های ذخایر بین‌المللی در کشورهای گروه اوپک با تأکید بر نااطمینانی قیمت نفت

مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.16941.1324

چکیده
  ذخایر بین‌المللی به طور مستقیم برای تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌ها و ایجاد تعادل در بازار ارز استفاده می‌شوند. از طرف دیگر شرایط خاص اقتصادی کشورهای گروه اوپک نظیر وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی و عدم وجود انعطاف‌پذیری لازم در نظام ارزی و همچنین بروز شوک‌های قیمتی نفت طی دهه‌های اخیر، باعث اثرگذاری نوسان‌های قیمت نفت ...  بیشتر

2. تعیین کننده‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ایران: رویکرد هم‌انباشتگی فصلی

مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.12105

چکیده
  صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه‌بر توسعه‌ی بخش کالایی، باعث اشتغال‌زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می‌شود. با توجه به نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی در بهبود وضعیت اقتصادی، در این مطالعه سعی شده است که الگویی برای عرضه‌ی صادرات خدمات فنی و مهندسی تصریح شود، تا با کمک آن اثر عوامل مختلف بر عرضه‌ی این نوع صادرات در اقتصاد ...  بیشتر