اقتصاد پولی
1. سیاست پولی و چرخه های بازار سهام در ایران

روح الله زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.25910.1880

چکیده
  سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق ...  بیشتر

2. Environmental Kuznets Curve: new evidences based on a dynamic panel threshold model

روح الله زارع؛ سید عزیز آرمن

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 215-232

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.13142

چکیده
  This paper examines the non-linear relationship between CO2 emissions and economic development using an innovative dynamic panel threshold technique. The sample consists of 35 developed countries over the period 2003-2010. The empirical results indicate that there is a threshold effect in the relationship between economic growth and pollutant emissions as suggested by the environmental Kuznets curve (EKC). In particular, at the early stage of economic development below the estimated threshold value, more growth deteriorates the environmental problems. However, after this threshold value further ...  بیشتر

3. Monetary and Fiscal Policies and the Growth Laffer Curve: Panel Data Evidences

Roohollah Zare؛ Seyed Aziz Arman

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 79-91

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.11880

چکیده
  The present paper examines the mitigating effect of monetary and fiscal policies on the “Growth Laffer curve” (GLC) using a panel data of 38 high income countries over the period 2003-2012. Adopting generalised method of moments (GMM) estimators, the paper finds evidence substantiating the presence of an inverted-U GLC. Moreover, the evidence suggests that the GLC shifts downward by employing expansionary monetary and fiscal policies and that the tax rate turning point beyond which economic growth decline is higher in countries with higher level of debt-to-GDP ratio and money supply. ...  بیشتر