1. بررسی انتقال بحران‌ در شبکه مالی جهانی به ایران

فاطمه طالقانی؛ علیرضا شکیبایی؛ مهدی صالحی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهدی نجاتی

دوره 17، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 155-183

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.14837

چکیده
  براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می‌تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی‌‌نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس‌ اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب ...  بیشتر

2. بررسی ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید بر عوامل موثر بر شکاف تولید

عبدالمجید جلایی؛ مسلم انصاری نسب

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 85-109

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2016.12538

چکیده
  طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخه‏های اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخه‏های این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخه‏های مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی(مدل ادواردز) بر سرریز تکنولوژی در ایران

فتانه میرزایی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 41-67

چکیده
  از آنجاکه رفتار نرخ ارز واقعی، از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشورتحت تأثیر قرار می‏گیرد، در اقتصاد کشورها شناخت این متغیرها جایگاه ویژه‏ای دارد.از طرف دیگر بررسی سرریزها در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به سرریزهای تکنولوژی با روندی کند و ...  بیشتر