اقتصاد بخش عمومی
1. نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول

حمید سپهردوست؛ راضیه داوری کیش؛ مریم ستاره ئی

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 117-143

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28752.2045

چکیده
  مجموعه نظریه­های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می­توان به دو گروه اساسی تقسیم­بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می­کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه­گذاری در تمام فعالیت­های اقتصادی و بخش­های مختلف آغاز شود تا بخش­های مختلف بتواند به حمایت ...  بیشتر

2. تاثیر رشد اقتصادی و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی؛ آزمون نظریه درآمد- هزینه واگنر

حمید سپهردوست؛ مرتضی قربان سرشت

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 79-103

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.22687.1675

چکیده
  واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه‏های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش ‏می‏یابد. هدف از این پژوهش، ‌برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت رشد اقتصادی و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از داده‏های سالانه‌ی سری زمانی در ایران طی دوره‌ ...  بیشتر

3. بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد

حمید سپهردوست؛ عادل برجیسیان

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2016.12324

چکیده
  ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به‏ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده‏اند درحالی‌که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با ...  بیشتر