1. کاربرد الگوریتم فاخته و الگوریتم کرم شب تاب در شبیه سازی و پیش بینی تقاضای پول در ایران تا افق 1404

حسین اکبری فرد؛ امید ستاری؛ امین قاسمی نژاد؛ مریم رضایی جعفری

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 51-83

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.23413.1725

چکیده
  تقاضای پول یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد است که در تعیین الویت‌ها و انتخاب سیاست‌های پولی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می‌گیرد؛ زیرا اثرات سیاست‌های پولی از کانال رفتار تقاضای پول توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود. بنابراین استفاده از تکنیک‌های پیشرو در زمینه پیش‌بینی این متغیر اساسی می‌تواند برای سیاستگذاران ...  بیشتر

2. تأثیر نامتقارن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی ایران

حسین اکبری فرد؛ رضا اشرف گنجویی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 137-161

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2016.12540

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی دوره 1353 تا 1392 است. در این راستا به تخمین الگوهای خطی و غیرخطی پرداخته شد. نتایج نشان داد مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. با توجه به تأیید الگوی غیرخطی سه آستانه بالا، وسط و پایین تعریف شد. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا

هنگامه احمدپورمبارکه؛ حسین اکبری فرد

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 69-86

چکیده
  امروزه در فرآیند جهانی‌شدن اقتصادها توجه به توان و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت‌ها ضرورت دارد. در‌این راستا، نقش بهره‌وری کل عوامل تولید به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در صحنه جهانی بر‌کسی پوشیده نیست. هدف این مطالعه بررسی اثر بهره‌وری کل عوامل تولید بر ظرفیت ...  بیشتر

4. بررسی تاثیر نامتقارن ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت در ایران

حسین اکبری فرد؛ امید جنابی؛ رضا اشرف‌گنجویی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.12290

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن کوتاهمدت هر یک عوامل ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت دوره قبل با استفاده از مدل تصحیح خطای انتقال ملایم می‌باشد. در این مطالعه از داده‌های سالانه دوره (1363-1389) استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از قضیه انگل وگرنجر به بررسی مانایی داده‌ها و رابطه بلندمدت پرداخته شده است. نتایج نشان ...  بیشتر

5. اثر تکانه های درآمدی بر تراز تجاری در اقتصاد ایران

حسین اکبری فرد؛ محمد سجاد کوشش

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10702

چکیده
  بخش عمده­ ی درآمد ایران، درآمدهای حاصل از نفت است.  نوسانات زیاد این درآمدها، تراز تجاری کشور را در طول دهه ­های اخیر با نوسانات زیادی مواجه کرده است.  این مطالعه با تاکید بر تفاوت بین تکانه ­های موقت و دائمی درآمد ملی واقعی، به بررسی منابع اصلی تغییر در موازنه­ ی تراز تجاری کشور ایران در دوره ­ی 86- 1369 می ­پردازد.  با ...  بیشتر