1. سیاست پولی بهینه در شرایط نااطمینانی از رابطه میان تورم و بیکاری( رابطه فلیپس)

علی ارشدی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.12281

چکیده
  بطور اصولی این سؤال به صورت جدی مطرح می‌باشد که قاعده رفتار سیاست‌ پولی (برای مثال گسترش حجم پول و یا نرخ‌های بهره) بایستی چگونه تبیین گردد. بر این اساس استخراج یک مسیر بهینه سیاست‌ پولی (در اینجا حجم پول) نیازمند بهره‌گیری از یک تابع زیان تعریف شده برای بانک مرکزی، و یک مدل ساختاری کلان می‌باشد. لازم به ذکر است قاعده بهینه سیاست پولی ...  بیشتر

2. تعیین حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه با استفاده از سیستم مخارج خطی

علی ارشدی؛ علی حسن زاده؛ فرهنگ مستشاری

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10634

چکیده
  در این پژوهش حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه را به عنوان سنجه‌ای ذهنی و نسبی از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طی دوره ­ی 86- 1376 با بهره گیری از سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات (HLES) و روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد نمودیم.  داده‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده‌های بودجه (درآمد- هزینه) ...  بیشتر