موضوعات = اقتصاد پولی
تعداد مقالات: 5
1. سیاست پولی و شوک رابطه مبادله در یک اقتصاد صادرکننده نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

10.22055/jqe.2019.28034.2003

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ هاشم زارع


2. تأثیر جذب سرریز دانش بر توسعه بانکی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.27761.1982

مهدی جعفری؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش


3. اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکداری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.24813.1817

فرشید پورشهابی؛ نسیبه کرامتی زاده


4. نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی در ایران؛ رویکرد (MS-VAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.27873.1990

علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور


5. اثر سیاست‌های احتیاطی کلان بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

10.22055/jqe.2019.28074.2009

زهرا افشاری؛ اوین خضری