موضوعات = اقتصاد کلان
تعداد مقالات: 4
1. الگوسازی رژیم های چندگانه در چرخه های تجاری ایران:یک رهیافت پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

10.22055/jqe.2019.25272.1844

هاشم زارع؛ فرناز اژدرنیا


2. تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

10.22055/jqe.2019.29594.2085

زانیار خاطری؛ رضا نجارزاده؛ لطفعلی عاقلی


3. اثرات تکانه‌های متغیرهای مالی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

10.22055/jqe.2019.19694.1495

ژاله زارعی؛ ایبلناز ابراهیمی؛ مریم همتی


4. شاخص تاب‌آوری نظام بودجه‌ریزی اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

10.22055/jqe.2019.28247.2020

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب مازار