نویسنده = خاطری، زانیار
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

10.22055/jqe.2019.29594.2085

زانیار خاطری؛ رضا نجارزاده؛ لطفعلی عاقلی