نویسنده = ضامنی، کوثر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان پوشش تورم با سکه طلا در ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 125-143

10.22055/jqe.2019.26749.1920

مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ کوثر ضامنی