نویسنده = قاسمی، حسام الدین
تعداد مقالات: 1
1. شاخص تاب‌آوری نظام بودجه‌ریزی اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

10.22055/jqe.2019.28247.2020

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب مازار