نویسنده = اصغرپور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر شاخص بحران ارزی تعدیل شده در ایران: رویکرد رگرسیون لاجیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

10.22055/jqe.2019.26792.1923

محمد کلامی؛ بهزاد سلمانی؛ حسین اصغرپور