نویسنده = سیفی پور، رویا
تعداد مقالات: 1
1. همزمانی قیمت نفت و شاخص سهام با ادوار تجاری حقیقی: مبتنی بر رهیافت مارکوف سویچینگ

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 103-124

10.22055/jqe.2019.26620.1915

رویا سیفی پور؛ ازاده محرابیان؛ بهنام حسین پور