نویسنده = جبل عاملی، فرخنده
تعداد مقالات: 1
1. استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-36

10.22055/jqe.2019.25839.1873

مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی