نویسنده = رضایی جعفری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد الگوریتم فاخته و الگوریتم کرم شب تاب در شبیه سازی و پیش بینی تقاضای پول در ایران تا افق 1404

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-83

10.22055/jqe.2018.23413.1725

حسین اکبری فرد؛ امید ستاری؛ امین قاسمی نژاد؛ مریم رضایی جعفری