نویسنده = باباجانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقاء

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 167-198

10.22055/jqe.2019.25894.1877

محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ جعفر باباجانی؛ محمد رضا آخوند؛ اسلام فاخر