نویسنده = تحویلی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-23

10.22055/jqe.2018.22130.1637

علی تحویلی؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان