نویسنده = براتی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محرک‌های توسعه منطقه‌ای در ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 201-224

10.22055/jqe.2018.21821.1619

جواد براتی؛ زهرا کریمی موغاری؛ نادر مهرگان