نویسنده = احمدوند، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. Impact of Import and Export of High Technology Industries on Economic Growth of Iran

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-24

10.22055/jqe.2017.21355.1593

محمد حسن فطرس؛ نرگس احمدوند