نویسنده = گیلک حکیم آبادی، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. زیان رفاهی افزایش قیمت در اقلام عمده غذایی کاربردی از روش Panel- SURE در استان‌های کشور

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-92

10.22055/jqe.2018.21297.1590

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ شهریار زروکی؛ صدیقه رحمتی حاجی آبادی