نویسنده = زبیری، هدی
تعداد مقالات: 1
1. Government Size and Social Capital in Developing Countries; New Empirical Evidence

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 193-213

10.22055/jqe.2017.21082.1580

یونس نادمی؛ هدی زبیری