نویسنده = عرفانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-156

10.22055/jqe.2018.23993.1766

علیرضا عرفانی؛ پرویز داودی؛ احمد صباحی؛ فرزانه صادقی