نویسنده = عبدالهی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سیاست پولی و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی‌ها بر حباب قیمت سهام در ایران(93-1370)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-26

10.22055/jqe.2018.20040.1514

عبداله شایان زینیوند؛ غفران محمدی؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبدالهی