نویسنده = مرعشی، سیده اسراء
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی پایداری محیط زیست در استان‌های منتخب ایران: مقایسه روش AHP و TOPSIS

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-118

10.22055/jqe.2017.12948

فیروز فلاحی؛ محمدباقر بهشتی؛ سیده اسراء مرعشی