نویسنده = محمدی، پویا
تعداد مقالات: 1
1. Testing Weak-Form Efficient Capital Market Case Study: TSE and DJUS Indices

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-192

10.22055/jqe.2017.13140

حسنعلی سینایی؛ پویا محمدی