نویسنده = بصیرزاده، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تشکیل پرتفویی از صندوق‏ های سرمایه‏ گذاری سهامی با استفاده از مدل کمینه‏ سازی ندامت مورد انتظار

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-140

10.22055/jqe.2016.12329

حسنعلی سینایی؛ علی مهرابی؛ هادی بصیرزاده؛ مهسا صمندر