نویسنده = کیانی ده کیانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1396

10.22055/jqe.2017.19103.1463

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ زهرا کیانی ده کیانی