نویسنده = کریمی، اسرین
تعداد مقالات: 1
1. Estimation of Count Data using Bivariate Negative Binomial Regression Models

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-166

10.22055/jqe.2017.19098.1462

پویا فاروقی؛ محمدشریف کریمی؛ اسماعیل نوری؛ اسرین کریمی