نویسنده = جیرفتی، امیرسینا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استفاده از نظریه اعتبار فازی در سنجش ارزش در معرض ریسک

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-24

10.22055/jqe.2016.12535

سیدبابک ابراهیمی؛ امیرسینا جیرفتی