نویسنده = امیری، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شاخص حکمرانی بر تورم در کشورهای منتخب G77

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 161-185

10.22055/jqe.2017.18817.1448

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهزاد امیری؛ مهسا گنجی