نویسنده = نورانی آزاد، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تکانه‌های پولی و معمای تراز تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-47

10.22055/jqe.2017.18649.1433

هاشم زارع؛ سمانه نورانی آزاد؛ مریم نورانی آزاد