نویسنده = شیخ زین الدین، اذر
تعداد مقالات: 1
1. سنجش تابع ترجیحات سیاسی(PPF) (مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 121-144

10.22055/jqe.2016.12372

محمد نبی شهیکی تاش؛ عماد کاظم زاده؛ اذر شیخ زین الدین