نویسنده = فرهادی سرتنگی، داود
تعداد مقالات: 1
1. A Study on the Effect of Fluctuations in Tax Revenues on Economic Growth in Iran

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 59-84

10.22055/jqe.2017.17719.1377

عبداله شایان زینیوند؛ ابوطالب کاظمی؛ داود فرهادی سرتنگی؛ مهسا کلانتر زاده