نویسنده = عراقی رستمی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-95

10.22055/jqe.2017.17291.1353

احمد صلاح منش؛ سید مرتضی افقه؛ ابراهیم انواری؛ زهره عراقی رستمی