نویسنده = چهرقانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. یک تحلیل تعادل عمومی از اثرات تورمی، تولیدی و مصرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

10.22055/jqe.2019.26229.1894

احمد چهرقانی؛ منصور زراء نژاد؛ مسعود خداپناه