نویسنده = داب، آسیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-67

10.22055/jqe.2016.12326

عبداله شایان زینیوند؛ آسیه داب؛ حشمت اله عسگری