نویسنده = اسمعیلی صدرآبادی، فروغ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-47

10.22055/jqe.2016.12325

فروغ اسمعیلی صدرآبادی؛ حسین صمصامی