نویسنده = احمدی شادمهری، محمد طاهر
تعداد مقالات: 1
1. مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 93-119

10.22055/jqe.2016.12371

سید حامد فهیمی فرد؛ محمد علی فلاحی؛ مصطفی کریم زاده؛ محمد طاهر احمدی شادمهری