نویسنده = زارع، هاشم
تعداد مقالات: 1
1. الگوسازی رژیم های چندگانه در چرخه های تجاری ایران:یک رهیافت پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

10.22055/jqe.2019.25272.1844

هاشم زارع؛ فرناز اژدرنیا